Bijbelse Meditatie

Gebedsgids

Ons gebed stopt het Corona Virus

De kerk in handelingen maakte krachtige gebedsverhoringen mee, toen de kerk ging bidden. Hun geheim lezen we in

Handelingen 4:24
En toen dezen het hoorden, verhieven zij eenparig hun stem tot God en zeiden: Gij, Here, zijt het, die geschapen hebt de hemel, de aarde, de zee en al wat daarin is

Met deze gebedsgids bidden we samen, eenparig, dat het coronavirus stopt. Zoek een plek op waar je vrijmoedig kunt bidden. Het duurt in totaal 7 minuten.

Bekijk ook deze meditatie om je hart tegen het Corona Virus te beschermen

Gebedsgids Corona Virus

7 stappen van effectief gebed

Naast mediteren op Gods Woord is gebed de tweede anker voor je relatie met God. In de Bijbel lezen we hoe Jezus zijn discipelen leert bidden aan de hand van het ‘Onze Vader’. Daarmee gaf Jezus geen nazeg gebed, maar een structuur van gebed. Wij hebben nu een begeleid gebed beschikbaar gesteld, die jou door de 7 stappen van het onze Vader meeneemt.

In 15 minuten kun je zo de belangrijkste componenten van gebed inzetten.
We hebben ook een versie van 5 en een versie van 10 minuten, maar die zijn zonder instructies.

We raden je dus aan de eerste keer de 15 minuten volledige versie te gebruiken.

Op jouw persoonlijke relatie met God!

Volledige versie 15 minuten
10 minuten versie
5 minuten versie

BijbelseMeditatie.nl is een initiatief van Life Connexion.