Bijbelse meditatie

Privacy Statement

Privacy Statement

Privacy statement Life Connexion/Bijbelsemeditatie.nl

Inhoud

Inleiding
1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
2. Verwerkt Life Connexion ook bijzondere persoonsgegevens?
3. Met welk doel verwerken wij je gegevens?
4. Hoe beschermen wij je privacy?
5. Speciale informatie voor ouders
6. Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?
7. Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden
8. Je privacyrechten
9. Het gebruik van cookies
10. Contactgegevens
11. Wijzigingen in ons privacy statement

Inleiding

Bijbelsemediatie.nl is een initiatief van kerkgenootschap Life Connexion. Wij zijn ons ervan bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Om dit recht te waarborgen, kun je in deze verklaring nagaan wat er met je gegevens gebeurt. De handelswijze van Life Connexion hodn Bijbelsemeditatie.nl is vanzelfsprekend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Bijbelsemeditatie.nl kan persoonsgegevens verwerken doordat je ons jouw gegevens hebt verstrekt via een aanmelding op onze website is doordat bij een bijeenkomst deze zelf bij het invullen van een contactformulier aan ons hebt verstrekt. Door onze bijeenkomsten te bezoeken en/of onze mailings te ontvangen, stem je in met de verwerking van je persoonsgegevens. Bijbelsemeditatie.nl kan onder andere de volgende persoonsgegevens van je verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Burgerlijke staat
 • Nationaliteit
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Financiële gegevens (zakelijk en privé)
 • Beeldmateriaal
 • Deelnamen aan bepaalde online trajecten, cursussen of andere digitale producten (meditaties, begeleid gebed, meditatiemuziek, etc.).
 • Verwerkt Bijbelsemeditatie.nl ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens; bijvoorbeeld over gezondheid, religie, strafrechtelijk verleden of geboorteland.

Bijbelsemeditatie.nl verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– Geloofsovertuiging (inherent aan deelname aan bepaalde activiteiten van Life Connexion)
– Ziekte of persoonlijke problematiek (indien aan ons toevertrouwd)

Door informatie met ons te delen, geef je ons toestemming deze te verwerken voor de doeleinden die in dit statement zijn opgesomd.

Met welk doel verwerken wij je gegevens?

Bijbelsemeditatie.nl verwerkt je persoonsgegevens om met je te kunnen communiceren, onze diensten aan te bieden en je van informatie te kunnen voorzien, zodat je kunt deelnemen aan onze activiteiten en je persoonlijk kunt ontwikkelen.
Bijbelsemeditatie.nl verwerkt je gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor het verlenen van pastorale zorg en voorbede;
 • Voor het kunnen feliciteren bij speciale gelegenheden (verjaardag, geboorte, trouwen, etc).
 • Voor het uitzenden van delen van de bijeenkomst (beeldmateriaal)
 • Voor het plaatsen van berichten op social media (beeldmateriaal)
 • Voor het verzenden van mailings;
 • Voor het doen van verantwoording als ANBI organisatie (gegevens functionarissen op website)
 • Voor het verstrekken van giftenoverzichten (per jaar of per kwartaal)
 • Om gespreksverslagen en afspraken rondom hulp en voorbede vast te leggen.

Hoe beschermen wij je privacy?

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Daarom zijn onze systemen en programma’s beveiligd. We hebben procedures om ervoor te zorgen dat personen die niet bevoegd zijn, geen toegang hebben tot je gegevens. Daarnaast hebben al onze medewerkers en vrijwilligers een geheimhoudingsplicht.
Mocht je toch denken dat er misbruik is gemaakt van data, dan kun je contact met ons opnemen. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder punt 10.

Speciale informatie voor ouders

Het beleid van Bijbelsemeditatie.nl is om te voldoen aan de wetgeving wat betreft vereiste toestemming van een ouder of voogd voor het verzamelen, gebruiken of vrijgeven van persoonsgegevens van kinderen. Wij verzamelen daarom geen gegevens van kinderen zonder ouders daarin te kennen. Wij verzamelen alleen gegevens van kinderen onder de 12 jaar, indien de ouders die zelf aan ons verstrekken. Daarnaast raden wij ouders ten zeerste aan de online activiteiten van hun kinderen actief in de gaten te houden. Als je vermoedt dat wij persoonsgegevens hebben verzameld van een persoon jonger dan 16 jaar, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens zoals opgenomen onder punt 10.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens zorgvuldig en niet langer dan noodzakelijk is voor realisatie van de doeleinden waarvoor zij aan ons zijn verstrekt. Uiteraard houden wij ons hierbij aan de wettelijk vastgestelde bewaartermijnen (die in de meeste gevallen 7 jaar bedraagt, maar informatie over ziekte of andere pastorale gebeurtenissen worden hooguit 3 maanden bewaard).

Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken je persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met je, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens.

Je privacy-rechten

Als je wilt weten of alle persoonsgegevens die Bijbelsemeditatie.nl van je heeft juist zijn, dan kun je ons vragen een overzicht te sturen van die gegevens. Zijn de gegevens volgens jou onjuist, onvolledig of overbodig, dan kun je ons vragen deze te veranderen, aan te vullen of te verwijderen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering naar ons insturen via de contactgegevens zoals opgenomen onder punt 10.
Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op je verzoek reageren.
Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kun je doen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het gebruik van cookies

Bijbelsemeditatie.nl maakt gebruik van:
Javascripts; deze zorgen ervoor dat je browser informatie kan verzamelen. Deze informatie wordt vervolgens omgezet in;
Cookies; dit zijn kleine bestanden met informatie over (o.a.) je surfgedrag die bij het eerste bezoek aan onze website worden opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Er zijn drie soorten cookies, namelijk “functionele cookies”, “analytics” en “tracking cookies”.

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen worden onthouden. Daarnaast verzamelen wij statistieken (analytics) van de gebruikers van onze website. Die informatie gebruiken wij om onze website blijvend te verbeteren. Als laatste plaatsen wij ook cookies die je surfgedrag bijhouden (tracking cookies), zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij je eerste bezoek aan onze website informeren wij je over deze cookies en heb je de mogelijkheid deze te accepteren of niet. Als je ervoor kiest cookies niet te accepteren kun je mogelijk niet volledig gebruik maken van onze website. Daarnaast kun je cookies ook verwijderen via de instellingen van je browser.

Google Analytics
Bijbelsemeditatie.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Google zijn.
Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Je treft hier ook het privacy beleid van Google Analytics aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Bijbelsemeditatie.nl en Life Connexion heeft hier geen invloed op. Life Connexion heeft Google geen toestemming gegeven om verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Contactgegevens

Voor vragen of klachten over de verwerking van je persoonsgegevens door Life Connexion kun je terecht bij
Tim Verdouw: info@lifeconnexion.nl

Wijzigingen in ons privacy statement

Life Connexion behoudt het recht om het privacy statement aan te passen. De meest actuele versie kun je terugvinden op onze website.

BijbelseMeditatie.nl is een initiatief van Life Connexion