10-delige meditatieserie
‘Geliefd en waardevol’

Wanneer stress, spanning, zorgen, onzekerheid en angst je leven proberen binnen te dringen, is de juiste respons om je hart te vullen met Gods waarheid. Net zoals licht alle duisternis verdrijft, zo verdrijft Gods licht in je hart, alles waar je tegen probeerde te vechten.

  • Ontvang dagelijks een verse Bijbelse meditatie in je mailbox.
  • Ervaar hoe Gods licht en liefde elke duisternis in je leven verdrijven.
  • Overwin angst, twijfel, minderwaardigheid en omarm een overwinnend leven.

Laat Gods liefde doordringen in al je cellen

Ook al weten we met ons verstand heel goed dat God van ons houdt, toch blijkt ons onderbewuste meer dan 80 procent negatieve gedachten te denken. Hoe positief we ook in het leven staan, als we ons onderbewuste niet leren te vernieuwen, lopen we steeds tegen een plafond aan in ons leven. 

Bijbelse meditatie is de meest effectieve manier om jouw onderbewuste te vernieuwen en je hele lichaam te laten bevatten dat je onvoorwaardelijk geliefd bent en van onschatbare waarde!

Deze 10 onderwerpen worden behandeld

We nemen je in deze serie mee in tien begeleide Bijbelse meditaties. Elke meditatie neemt je dieper mee in het herprogrammeren van je onderbewuste denken. Dankzij deze serie hoef je niet meer te zoeken naar andere vormen van meditatie, want wij hanteren de Bijbelse principes, die de wetenschap recentelijk ook heeft ontdekt.

DAG 1

Iemand is heel blij met jou!

In deze meditatie gaan we leren om een tekst te omarmen. Dat doen we door het persoonlijk te maken en het in het heden te trekken. We gebruiken hiervoor de heerlijke tekst uit Zefanja 3:17De HERE, uw God, is in uw midden, een held, die verlost. Hij zal Zich over u met vreugde verblijden; Hij zal zwijgen in zijn liefde; Hij zal over u juichen met gejubel.

DAG 2

De kroon op Gods schepping

‘Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt’ is een vaak aangehaalde quote uit Psalm 8. Deze is vaak gebruikt om duidelijk te maken hoe nietig de mens is en hoe weinig we voorstellen voor God. Wij gaan in deze meditatie ontdekken dat het tegenovergestelde juist bedoeld wordt door de psalmist. De mens is zelfs de kroon op Gods schepping!

DAG 3

Je hoort bij de familie

Het is altijd Gods diepste verlangen geweest dat jij deel uit zou maken van Zijn familie. Het wonder dat jij nu Gods kind bent, is iets wat we nooit volledig kunnen begrijpen, maar wel met ons hart kunnen grijpen. We laten daarom de waarheid uit Efeze 1:5 en 6 diep op ons inwerken vandaag: In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde.

DAG 4

Geloof de liefde

Johannes omschrijft zichzelf als ‘de discipel die Jezus liefhad’. Dat diepe besef van geliefd zijn, verwoordt hij ook in zijn brief aan zijn geestelijke kinderen. Wij gaan ons vandaag vullen met de openbaring van Gods liefde, waar Johannes in leefde en waar hij over schrijft in I Johannes 4:15 en 16Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is – God blijft in hem en hij in God. En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft.

DAG 5

Volmaakte liefde

De mens is geprogrammeerd om prestatie gericht te leven en denken. Als we het slecht doen, verdienen we het slechte. Als we hard werken en goed doen, dan hebben we het gevoel dat we goede dingen verdienen.  Maar God werkt met een heel ander systeem, waarin je niet hoeft te werken om liefde te verdienen, maar waarin liefde voor jou werkt. Wanneer die liefde volledig in je doorwerkt, verdrijft het alle angst en duisternis uit je hart en denken! (I Johannes 4:17-19)

DAG 6

Liefde in actie

God betaalde een hoge prijs voor jou, want jij bent waardevol voor Hem. Daarom betaalde Hij Jezus, Zijn eigen Zoon, om jou vrij te kopen. We gebruiken vandaag een hele bekende tekst (Johannes 3:16) en we zullen niet veel commentaar geven. Ons advies is dat je het laatste deel van de tekst dat je is bijgebleven blijft herhalen in je denken. Maak het persoonlijk, stel het je voor, omarm het en laat het afzakken van je hoofd naar je hart!

DAG 7

Jij hebt het helemaal

Jezus zei dat het beter was voor de discipelen als Hij zou vertrekken, want dan kon Hij Zijn geest sturen. Hij zou de Vader bidden en die zou een andere Trooster geven.

Johannes 14:16 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn.

Wij hebben alles wat nodig is om het te maken in het leven, wij zijn geen wezen die het zelf moeten uitzoeken. Dankzij Gods Heilige Geest zijn we nooit zonder wijsheid, troost, bemoediging, bekrachtiging, steun en begrip.

DAG 8

Echt een kind van God

In deze meditatie nemen we je mee door Romeinen 8:14-16  Jij bent een zoon of dochter van God, en God wil jou leiden, gidsen, inspireren, toerusten door Zijn Geest, van binnenuit.

In het wereldse systeem word je geleid, geinspireerd en toegerust door je zintuigen, je emoties en je intellect, maar God heeft een superieur systeem. Hij leidt jou met Zijn Geest die in je woont.

Romeinen 8:14 Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.

DAG 9

Je kunt het allemaal hebben

Er is ons altijd verteld dat je niet alles kunt hebben in het leven. In deze unieke meditatie maken we gebruik van de vragen die Paulus stelt in Romeinen 8:31-35. Daarmee ontwortelen we aannames die ons denken hebben gevormd en gaan we begrijpen dat God niets van Zijn Goedheid voor ons terughoudt.

Romeinen 8:31 Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?

DAG 10

Hij snapt je helemaal

Soms denken we dat niemand ons snapt en iedereen ons raar vindt. Daardoor zijn we geneigd ons aan te passen aan de verwachtingen van mensen. Vandaag rekenen we hier definitief mee af, als je ontdekt dat God je helemaal begrijpt en je niet raar vindt, maar je juist uniek heeft gemaakt! We gebruiken hiervoor Psalm 139.

FEITEN OP EEN RIJ

 Je hebt op ieder moment toegang tot alle tien de meditaties.

Vanaf morgenochtend 5 uur, zul je elke dag een nieuwe meditatie in je email ontvangen.

 Elke meditatie neemt maximaal 15 minuten in beslag.

 Iedere meditatie is volledig gebaseerd op de Schrift.

 Het thema van deze serie is: “Geliefde en Waardevol”.

 De meditaties hebben het meeste effect wanneer je ze doet direct wanneer je wakker wordt en vlak voordat je gaat slapen.

 Deze serie heeft bewezen zeer effectief te zijn om je onderbewuste te herprogrammeren volgens Romeinen 12:2. We hanteren Bijbelse principes die recentelijk ook door de wetenschap zijn ontdekt en bewezen.

 Je kunt zo vaak als je wilt door deze serie heen gaan. Iedere keer zul je nieuwe inzichten krijgen en zal het een diepere werking hebben.

 

BijbelseMeditatie.nl is een initiatief van Life Connexion.