Bijbelse Meditatie

Serie: De kracht van Bijbelse Meditatie

Meditatie dag 10 van 10 – Verwacht de Heer

Wachten op de Heer of de Heer verwachten zoals Jesaja dat noemt, is de beste beschijving van Bijbelse meditatie. Wanneer we op God wachten, worden we één met Hem en verruilen we onze vermoeidheid, worsteling en zoektocht voor Gods kracht, sterkte en wijsheid.

Wachten op God vereist vertrouwen, maar als je Hem verwacht, zal Hij zich altijd aan je openbaren!

Tekst van de meditie

Jesaja 40:27-31
Waarom zegt gij, o Jakob, en spreekt, o Israël: mijn weg is voor de HERE verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij? 28 Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de HERE, Schepper van de einden der aarde. Hij wordt noch moede noch mat, zijn verstand is niet te doorgronden. 29 Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte. 30 Jongelingen worden moede en mat, zelfs jonge mannen struikelen, 31 maar wie de HERE verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.

Het is tijd om op te varen met arendsvleugelen!

BijbelseMeditatie.nl is een initiatief van Life Connexion