Bijbelse meditatie

Serie: De kracht van Bijbelse meditatie

Bekijk eerst deze video

De kracht van Bijbelse meditatie

DAG 1

Wees stil

In deze digitale wereld zijn meer afleidingen dan ooit tevoren. Echt stil leren zijn, is nu vele malen moeilijker dan vroeger. Stilte en eenzame afzondering zijn twee essentiële wapens om echt te kunnen wandelen in de kracht en vrede van God. Maar als je deze sleutels beheerst, ben je onoverwinnelijk.

DAG 2

Eet het Woord

De samenleving met de Kerk in haar kielzog, is veel te veel gericht op intellectuele kennis. We hebben geleerd om ons verstand te voeden met kennis, maar we weten niet hoe we ons hart en onze geest kunnen voeden met waarheid. Vandaag ontdek je hoe je jouw geest kunt voeden met Gods Woord en krachtig en sterk wordt binnenin in je hart.

DAG 3

Dagelijks Brood

Elke dag komen er verzoekingen en verleidingen op ons pad. Tegelijkertijd heeft God al voorzien in kracht, wijsheid en sterkte om weerstand te bieden tegen alles wat ons probeert te verleiden, misleiden en verslaan. Jezus was altijd klaar voor de overwinning, omdat Hij de gewoonte had om dagelijks te mediteren op Gods voorschriften en inzettingen.

DAG 4

Als een boom

De psalmist geeft ons een kijkje in een leven met veel vrucht: we moeten geplant zijn als een boom. Een boom is expert in ‘zijn’. Een boom beweegt niet, is geworteld, en met de juiste voeding brengt hij vrucht voort zonder inspanning en moeite. David geeft ons hier de sleutel voor: overpeins God’s wet dag en nacht, en trek op met het juiste gezelschap. Het gevolg is heerlijk: Al wat je onderneemt gelukt!

DAG 5

Train je gedachten

Mediteren is simpelweg je gedachten trainen. Door de kracht van de Heilige Geest kun je je denken richten op de zaken die jij kiest. Als je leert om je gedachten te richten op het volbrachte werk van Christus, zul je nooit ontmoedigd of verslagen zijn. Dan ben je altijd vol hoop en heb je het juiste perspectief op de omstandigheden waardoor je op dit moment omringt bent op aarde.

DAG 6

De vrede van God

De vrede van God is de manifestatie van Zijn aanwezigheid. Deze vrede verdrijft alle spanning, stress, zorgen en angst in je leven. Een van de voornaamste doelen van Bijbelse Meditatie is om te leren leven in de blijvende vrede van God. In deze meditatie duiken we diep in de instructie van Paulus rondom Gods vrede.

DAG 7

Doe de deur dicht

Toen Jezus onderwijs gaf over gebed, ging Hij er veel dieper op in dan de meeste van ons beseffen. We zijn bekend met een sorot van gebed waar we god vragen om onze omstandigheden te veranderen (katafatisch gebed). Jezus geeft aan dat God meer nadruk legt op het type gebed waarbij hij ons kan veranderen (appfatisch gebed). Vervolgens laat Jezus zien dat deze vorm van gebed resulteert in een open beloning van onze Hemelse Vader.

DAG 8

Kies het goede deel

Het bekende verhaal van de zusters Maria en Marta neemt ons mee in de waarheid van de kracht die vrijkomt wanneer we kiezen voor een meditatieve levensstijl. Deze les van Jezus zal je leven ingrijjpend veranderen, als je werkelijk begrijp dat de wereld terecht gekomen is in de grip van de werk ethiek van Marta. Je bent geroepen om net als Maria de stress, de werkdruk, het ellebogenwerk, de frustratie van deze samenleving te ontsnappen, door de juiste prioriteiten die je alleen kunt stellen door aan de voeten van Jezus te zitten en Zijn Woord tot hoogste prioriteit te maken.

DAG 9

Schrijf op mijn hart

Toen Mozes de berg opging had hij een ontmoeting met God. God schreef Zijn geboden vervolgens op 2 stenen tafelen. Wanneer wij ons afzonderen om met God te zijn, zal Hij Zijn waarheid op de tafelen van ons hart schrijven. Wanneer Gods waarheid op ons hart is geschreven, rekent die af met onze oude, misleidende en verslagen natuur. Gods waarheid op ons hart lanceert ons in de realiteit van wie we werkelijk zijn in Christus.

DAG 10

Verwacht de Heer

Wachten op de Heer of de Heer verwachten zoals de Jesaja dat noemt, is de beste beschijving van Bijbelse Meditatie. Wanneer we op God wachten, worden we één met Hem en verruilen we onze vermoeidheid, worsteling, en zoektocht voor Gods kracht, sterkte en wijsheid. Wachten op God vereist vertrouwen, maar als je Hem verwacht, zal Hij zich altijd aan je openbaren!

BijbelseMeditatie.nl is een initiatief van Life Connexion