Bijbelse Meditatie

Serie: De kracht van Bijbelse Meditatie

Meditatie dag 4 van 10 – Als een boom

De psalmist geeft ons een kijkje in een leven met veel vrucht: we moeten geplant zijn als een boom.

Een boom is expert in ‘zijn’. Een boom beweegt niet, is geworteld en met de juiste voeding brengt hij vrucht voort zonder inspanning en moeite.

David geeft ons hier de sleutel voor: overpeins Gods wet bij dag en bij nacht en trek op met het juiste gezelschap. Het gevolg is heerlijk: al wat je onderneemt gelukt!

De Psalm van vandaag
Psalm 1:1-3
Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters; 2 maar aan des HEREN wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. 3 Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt; – al wat hij onderneemt, gelukt.

Relatie
God is niet op zoek naar volmaakte mensen, maar naar mensen die verlangen naar een intieme relatie met Hem. Dat zijn degenen die met vreugde tijd apart zetten om met Hem door te brengen.

Onthoud dat, terwijl je dag 4 ingaat en leert om te leven vanuit Gods rust!

BijbelseMeditatie.nl is een initiatief van Life Connexion