Bijbelse Meditatie

Serie: De kracht van Bijbelse Meditatie

Meditatie dag 5 van 10 – Train je gedachten

Mediteren is simpelweg je gedachten trainen. Door de kracht van de Heilige Geest kun je je denken richten op de zaken die jij kiest.

Als je leert om je gedachten te richten op het volbrachte werk van Christus, zul je nooit ontmoedigd of verslagen zijn. Dan ben je altijd vol hoop en heb je het juiste perspectief op de omstandigheden waardoor je op dit moment omringt bent op aarde. 

Meditatietekst

Colossenzen 3:1
Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods.
2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.
3 Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God.

Wij bidden dat je de kracht en liefde van God ervaart, als nooit tevoren!

BijbelseMeditatie.nl is een initiatief van Life Connexion