Bijbelse Meditatie

Serie: De kracht van Bijbelse Meditatie

Meditatie dag 3 van 10 – Dagelijks Brood

Elke dag komen er verzoekingen en verleidingen op ons pad. Tegelijkertijd heeft God al voorzien in kracht, wijsheid en sterkte om weerstand te bieden tegen alles wat ons probeert te verleiden, misleiden en verslaan.

Jezus was altijd klaar voor de overwinning, omdat Hij de gewoonte had om dagelijks te mediteren op Gods voorschriften en inzettingen.

Schriftgedeelte van deze meditatie

Mattheüs 4:1 Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel. 2 En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, kreeg Hij ten laatste honger. 3 En de verzoeker kwam en zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan, dat deze stenen broden worden. 4 Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat.

Te druk?

Als je geen tijd hebt vandaag en je komt in de verleiding om te geloven dat je je niet kunt veroorloven om tijd te nemen om te mediteren, dan dagen wij je uit om deze 15 minten aan God te geven. Je zult zien dat je betere keuzes maakt, lekkerder slaapt en de 15 minuten zo weer terugverdiend hebt!

BijbelseMeditatie.nl is een initiatief van Life Connexion