Bijbelse Meditatie

Serie: De kracht van Bijbelse meditatie

Meditatie dag 6 van 10 – De vrede van God

De vrede van God is de manifestatie van Zijn aanwezigheid. Deze vrede verdrijft alle spanning, stress, zorgen en angst in je leven.

Een van de voornaamste doelen van Bijbelse meditatie is om te leren leven in de blijvende vrede van God. In deze meditatie duiken we diep in de instructie van Paulus rondom Gods vrede.

Tekstgedeelte van vandaag

Fillipenzen 4:6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. 7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. 8 Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat; 9 wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn.

Geniet van Gods vrede en aanwezigheid terwijl je mediteert op Zijn Woord!

BijbelseMeditatie.nl is een initiatief van Life Connexion