Bijbelse Meditatie

Serie: De kracht van Bijbelse Meditatie

Meditatie dag 7 van 10 – Doe de deur dicht

Toen Jezus onderwijs gaf over gebed, ging Hij er veel dieper op in dan de meesten van ons beseffen.

We zijn bekend met een soort van gebed waar we God vragen om onze omstandigheden te veranderen (katafatisch gebed).

Jezus geeft aan dat God meer nadruk legt op het type gebed waarbij hij ons kan veranderen (apofatisch gebed).

Vervolgens laat Jezus zien dat deze vorm van gebed resulteert in een open beloning van onze Hemelse Vader.

Bijbelgedeelte van vandaag

Mattheüs 6:5 En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars, want zij staan gaarne in de synagogen en op de hoeken der pleinen te bidden, om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. 6 Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. 7 En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden. 8 Wordt hun dan niet gelijk, want [God] uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt.

Sluit je deur en geniet van Gods tegenwoordigheid!

BijbelseMeditatie.nl is een initiatief van Life Connexion