Bijbelse Meditatie

Serie: De kracht van Bijbelse Meditatie

Meditatie dag 9 van 10 – Schrijf op mijn hart

Toen Mozes de berg opging had hij een ontmoeting met God. God schreef Zijn geboden vervolgens op 2 stenen tafelen.

Wanneer wij ons afzonderen om met God te zijn, zal Hij Zijn waarheid op de tafelen van ons hart schrijven. Wanneer Gods waarheid op ons hart is geschreven, rekent die af met onze oude, misleidende en verslagen natuur.

Gods waarheid op ons hart lanceert ons in de realiteit van wie we werkelijk zijn in Christus. 

Meditatieteksten 

Hebreeën 8 vers 10 en 11. 
Want dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël zal sluiten, zegt de Heer: Ik zal Mijn wetten in hun gedachten plaatsen en in hun harten schrijven; en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mijn volk zijn.
11 Niemand van hen zal zijn naaste leren, en niemand zijn broeder, zeggende: ‘Ken de Heer’, want allen zullen Mij kennen, van de minste tot de grootste van hen.

Laat God op je hart schrijven vandaag!

BijbelseMeditatie.nl is een initiatief van Life Connexion